Firma MAXIEM WATERJETS Sp. z o. o. w Elblągu oraz Fundacja MONOCEROS z Elbląga przekazała nam na licytację serce z kamienia, które zostało wyprodukowany przy pomocy maszyny do cięcia wodą!

Takich serc wycięto tylko 18. Trzy z nich będzie można licytować na portalu Allegro.pl, zaś 15 zostało rozesłanych po sztabach. I tak jedno z nich trafi na licytację podczas Moto Orkiestry!