Automobilklub Stołeczny MAK z ochotą przyłączył się do Moto Orkiestry.
Członkowie Klubu będą mieli okazję zaprezentować dwa pokazy ratownictwa drogowego,
w ramach których przewidujemy ewakuację poszkodowanych z pojazdu oraz rozcinanie
wraku samochodu uczestniczącego w pozorowanym wypadku drogowym. Ponadto na terenie
Autodromu będzie możliwość praktycznego przećwiczenia resuscytacji krążeniowo –
oddechowej na fantomach szkoleniowych dorosłego i dziecka. Obecni na miejscu instruktorzy
ratownictwa drogowego PZM będą do Waszej dyspozycji i w przystępnych słowach wyjaśnią
ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz odpowiedzą na zadawane
pytania z tej tematyki. Edukacja przez zabawę to najlepsza forma przyswajania wiedzy, zatem
nie może Was tam zabraknąć!