Dzięki firmie Clear Channel po raz kolejny na ulicach Warszawy zawiśnie 180 billboardów informujących o naszej imprezie.